Ian Cameron: Transient Light (minirecenze knihy)

Exituje mnoho knih o fotografování, ale která stojí za to a která ne? Spousta knih se zaměřuje na techniku, otrocké opakování stokrát omletých pravidel a tutoriálové postupy. Jakmile se člověk vymaní ze začátečnické fáze, přestanou mu takovéto rady být užitečné. Toto rozhodně není případ jednoho z nejlepších fotografů skotské krajiny, Iana Camerona, a jeho knihy Transient Light.

Ian Cameron: Transient Light (minirecenze knihy)

Ian Cameron je především vynikající krajinář, kniha se tedy logicky zaměřuje čistě na krajinářskou fotografii, což považuju za výhodu. Je určena spíše pokročilejším fotografům, rozhodně se nezabývá vysvětlováním triviálních věcí a předpokládá od čtenáře základní fotografické znalosti, jako je chápání vztahů mezi clonou a časem, ohniskovou vzdáleností atd. Na druhou stranu se však autor technikou nijak do hloubky nezaobírá a dá se říct, že většina pokročilejších krajinářů se _zdánlivě_nic nového nebo objevného nedozví. V tom není těžiště této publikace. Hlavní síla je v něčem jiném. Autor čtenáře v průběhu celé knihy nenásilně provede celým svým fotografickým workflow od plánování a přípravy, přes odhadování počasí a výběr motivů, používanou techniku, práci na místě a nakonec se dotkne velmi lehce i postprocesu. Považuji za mnohem cennější a zajímavější nahlédnout pod pokličku fotografické kuchyně profesionála, než odříkávání obecně známých pouček. A v neposlední řadě je publikace plná špičkových fotografií, které stojí za to samy o sobě.

Ze zaměření knihy plyne i forma výkladu, která se nese ve velmi subjektivní rovině. Autor mezi řádky říká – já to dělám tak a tak a pro mě to funguje – jestli to stejně bude fungovat i pro vás, to už si posuďte sami. Ian je ovšem skromný a rozhodně svoje postupy nikomu nevnucuje, spíš naopak. Hezky se to projevuje v jedné věci – autor používá primárně středoformátový Pentax a film Fuji Velvia, je si však velmi dobře vědom toho, že většina čtenářů budou nejspíš uživatelé digitální zrcadlovky. Takže je text psán v lehce schizofrenním duchu; autor například nemůže vynechat pro něj důležitý popis fungování externího expozimetru, ale zároveň popisuje i ekvivalentní postupy na DSLR.

Kniha je rozdělena do pěti částí:

  1. Understanding Light – zde je vysvětleno vše podstatné o světle, jak vzniká, o barevné teplotě, dále jsou podrobě rozebrány druhy světla, se kterými se lze v přírodě setkat (přímé, boční, protisvětlo, ambientní světlo, atd.)
  2. When to shoot – aneb kdy fotografovat. Autor se podrobě věnuje počasí, popisuje různé typy povětrnostních situací a doporučuje co je kdy vhodné fotit a co ne. Dále se věnuje různým denním dobám (samozřejmě především ráno a večer) a také ročním obdobím.
  3. Preparation to Shoot – příprava na focení. Tady se dozvíme něco o výběru techniky vhodné na krajinu, autor předkládá několik možných systémů (malý – 35 mm a APS-C, střední a velký) a lehce medituje nad výhodami a nevýhodami. Nic objevného nečekejte, stále platí, že čím větší formát, tím lepší kvalita, ale horší operativnost. Opět byste marně hledali nějaké konkrétní doporučení nebo snad zmínky o jednotlivých produktech (snad jen u 4/3 systém od Olympusu dává autor trošičku najevo, že to není na krajinu asi úplně ono ;). Jak autor podotýká – v okamžiku, kdy by šla kniha do tisku, byly by takové informace již beznadějně zastaralé. Místo toho nám Ian dává v další části nahlédnout do svého fotobatohu a popisuje každý kus své výbavy, kterou používá, od objektivů (nejedná se o žádný mohutný arzenál, vystačí si se třemi kousky), přes filtry, stativ a hlavu atd.
  4. Field Trips otevírají druhou polovinu knihy, která je zaměřená ryze prakticky. Popsány jsou různé typy scén (hory, pobřeží, lesy…) a kompozic a vše je bohatě proloženo ilustračními snímky (všechny samozřejmě mistrovské kousky). Občas je vložena stránka s příběhem vzniku jedné konkrétní fotografie.
  5. Post-processing. Poslední kapitola se krčí úplně vzadu (kam po právu patří) a nabízí na několika málo stranách stručné shrnutí digitálního postprocessingu fotografií. Ian rozhodně nechodí kolem horké kaše a nabízí zcela konkrétní postupy, které při práci sám používá, včetně např. přesných hodnot doostření pro tisk a pro web.

Samotný název Transient Light (česky snad něco jako „pomíjivé světlo“) je odvozen od webu autora a odkazuje na jeho oblíbený druh světla, které se vyskytuje velmi zřídka a nepředvídatelně, obvykle za nepřívětivých a nestabilních povětrnostních podmínek při přechodu frontálních systémů. Právě za takových podmínek pak vznikají ty nejzajímavější snímky (s tím nemohu než souhlasit). Autor v celé knize popisuje poměrně systematický přístup k focení krajiny, klade důraz na přípravu, pochopení techniky a důslednost při celém procesu fotografování.

Kniha Transient Light je téměř čtvercového formátu cca 21 × 24 cm v provedení paperback a je krásně typograficky zpracovaná (písmy Helvetica a Garamond) s čistým a decetním layoutem. Se svými 176 stránkami se nemůže řadit po bok bichlí typu 1000+1 tipů pro Photoshop a dobře že tak. Nenajdete v ní žádné objevné informace ani speciální tajné triky na pořizování krásných fotografií, zato nabízí ucelený popis workflow jednoho ze špičkových profesionálních krajinářů doplněný nádhernými inspirativními fotografiemi zejména skotské krajiny. V mé knihovně jí patří rozhodně čestné místo hned vedle Mountain Light od Galena Rowella. (Pozn.: kniha je samozřejmě pouze v angličtině.)