Vodopád na Skalním potoce - panorama, září 2021
Vodopád na Skalním potoce, září 2021
Mrtvé dřevo 2, Jeseníky, červen 2021
Vodopád na Skalním potoce, září 2021